| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • Không viết nhiều bài viết trùng lặp nhé bạn.
    Bạn đang là sv lập trình à, site của bạn đang cài là gì mình sẽ tìm giúp ứng dụng cho

    Trả lời bởi tctuvan
    ăm trước
    0 1
  • Rất cảm ơn bạn mình hiện tại đang lá sinh viên CNTT hiện tại mình đang làm diễn đàn forum của xenforo. Mình muốn tạo một ứng dụng tương tự như của Ket-noi này chát trò chuyện giữa các thành viên với nhau riêng tư. chứ không phải như kiểu chatbox hoặc là ứng dụng hỗ trợ. Nếu bạn biết mình mong bạn giúp đỡ mình.
    Rất cảm ơn bạn.

    Trả lời bởi sinhvienit
    ăm trước
    0 0
  • Câu trả lời được chấp nhận

    Cậu có thể tham khải
    www.arrowchat.com/xenforo-chat/
    www.cometchat.com/xenforo-chat

    Lên mạng search bản nulled của 1 trong 2 cái đó mà chạy

    Trả lời bởi tctuvan
    ăm trước
    0 1
  • vậy à. cảm ơn bạn đã giúp mình

    Trả lời bởi sinhvienit
    ăm trước
    0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Lập trình - Coding