| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Phương pháp chung là bạn cần vào Start > Control panel >> add remove software
  rồi chọn cái nào có liên quan tới chữ searchnu gì đó thì uninstall đi

  Rồi vào Firefox, Tools , Addons xóa cái searchnu đi

  Rồi set lại home page.
  Nếu vẫn không được thì bạn cần quét virus máy tính lại nữa

  Trả lời bởi daigai
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Công nghệ thông tin