| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • http://ketnooi.com/forum/
    để đăng ảnh vào diễn đàn bạn có thể chọn ảnh cần up ở "File đính kèm" , ảnh sẽ được gắn trong bài viết

    Trả lời bởi addthis
    ăm trước
    0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Công nghệ thông tin