| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • Cái này bạn cần dùng EXcel 2007
    Rồi chọn row, rồi vào View -> Freeze Panes

    Trả lời bởi tctuvan
    ăm trước
    0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Đại học, Cao đẳng