| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Bạn có thể chọn rất nhiều kiểu con trỏ chuột.
  Vào Start > COntrol panel > Mouse > Pointer
  Chọn kiểu bạn thích. CŨng có thể lên mạng down các kiểu khác về cài nữa

  Trả lời bởi tctuvan
  ăm trước
  0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm