| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Chi phí biên là mức thay đổi trong tổng chi phí khi hãng tăng sản lượng thêm một đơn vị
  >>
  Chi phí bình quân tăng thì chắc chắn chi phí biên phải tăng. Vì nếu tăng SL lên 1 đơn vị thì chi phí cố định bình quân sẽ giảm >> hầu như dẫn đến chi phí bình quân giảm, tối thiểu là không đổi, chứ không thể có chuyện chi phí bình quân tăng

  Trả lời bởi sutrolai
  ăm trước
  0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường