| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Mẫu 01 A:
  Chỉ tiêu 10 - Doanh thu phát sinh trong kỳ: Bạn dựa vào doanh số của Quý trước, nếu bạn là doanh nghiệp mới thành lập thì đưa con số dự kiến.
  Chỉ tiêu 11 - Chi phí phát sinh trong kỳ: Là tổng của Giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý và chi phí khấu hao phát sinh trong quý.
  Chỉ tiêu 12 - Lợi nhuận phát sinh trong kỳ : Chỉ là hiệu số của 10 - 11.
  Chỉ tiêu 13 - Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế: Các khoản chi phí bất hợp lý không được tính vào chi phí.
  Chỉ tiêu 14 - Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế: Các khoản chi phí được phép đưa vào chi phí tính thu nhập chịu thuế theo Luật thuế mới.

  Các chỉ tiêu còn lại chỉ là phép tính đơn giản bạn có thể tính được.
  Chỉ tiêu 17.18 bạn xác định theo các mức thuế suất của Thuế TNDN, các trường hợp được miễn giảm thực hiện theo Thông tư 123/2003 của Bộ Tài Chính.

  Tờ khai theo Quý này chỉ thực hiện cho các doanh nghiệp thành lập sau ngày 01/07/2007. Các doanh nghiệp thành lập trước ngày 30/06/2007 vẫn thực hiện theo mẫu cũ.

  Tham khảo thêm bài viết này

  Chi phí phát sinh trong kỳ

  Trả lời bởi bientapvien01
  ăm trước
  0 0
 • nhưng em nghe chị kế toán cũ nói là phải kết chuyển chi phí để thành lỗ. nên em ko biết cách tính chi phí như thế nào vì phần chi phí chênh lệch với phần doanh thu rất nhìu.
  Anh chi tính giúp em cái này với VD: Tổng dthu là 712566350đ còn chi phí em tính đc thi chỉ có 608677489đ bây gio em phải tính như thế nào để cty ko pải đóng thuế.
  Mong anh chi giup em voi.
  Thank's...!

  Trả lời bởi thanhthuy071991
  ăm trước
  0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán