| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Lại anh Samsung à. Bạn tìm xem có cái nào điều khiển Save Battery - tiết kiệm điện ấy. Tắt nó đi, hoặc để bình thường thôi không để tiết kiệm cao
  Cả cái nào liên quan đến light senior nếu nó - tính năng nhận biết sáng tối
  Mình chưa dùng Samsung, nhưng kinh nghiêm chung thì đây thường do vấn đề chế độ tiết kiệm điện

  Trả lời bởi timkhap
  ăm trước
  0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm