| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Bị mờ mờ tức và không bấm vào được à?
  Hay cậu dùng win 7. Nếu vậy thì hãy thay đổi theme khác đi. CHuột phải vào desktop rồi chọn theme http://www.sevenforums.com/attachments/customization/164659d1310478607t-transparent-taskbar-non-transparent-icons-possible-personalization.png

  Trả lời bởi sutrolai
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường