| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Theo mình nhớ thì võ đang kiếm mặc ngũ hành như sau:
  Mũ: Thủy
  Áo: Kim
  Thắt lưng: Thổ
  Kiếm: Thủy
  Bao tay: Hỏa
  Nhẫn trên: Mộc
  Nhẫn dưới: Thổ
  Ngọc bội: Hỏa
  Giày: Mộc

  Các ký hiệu viết tắt:
  VDKP = Võ Đang Kiếm Pháp
  THMN = Thương Hải Minh Nguyệt
  KPKT = Kiếm Phi Kinh Thiên
  TTT = Thất Tinh Trận
  TVVN = Tọa Vọng Vô Ngã
  THSN = Tam Hoàng Sáo Nguyệt (hoặc Tam Hoàng Thao Nguyệt)
  TCTC = Thái Cực Thần Công
  NKHN = Nhân Kiếm Hợp Nhất (gồm có 3 tầng: 1 - Nhân Kiếm Hợp Nhất, 2 - Thái Cực Kiếm Ý, 3 - Huyền Thất Vô Tượng)
  MD = Mặc Định
  CD = Cộng Dồn

  Cấp 1 - 23: [ 110 tiềm năng, 22 kỹ năng ]

  1) SM 110 [MD 25 + 85], NC 65 [MD 40 + 25]
  2) VDKP 20, THMN 1. TTT 1

  Cấp 23 - 51: [ 130 tiềm năng, 26 kỹ năng ]

  (Khoan hảy làm nhiệm vụ Hoàng Kim cấp 50 Chính Phái, đợi lên 60 mới làm để được tẩy điểm kỷ năng free)

  3) TP 100 [MD 15 + 85], NC 110 [CD 65 + 45]
  4) KPKT 20, TTT 5, TVT 1, TVVN 1.

  Cấp 51 - 61: [ 50 tiềm năng, 10 kỹ năng ]

  5) TP 150 [CD 100 + 50]
  6) TCTC 2, THSN 2, TVVN 7

  Làm nhiệm vụ Hoàng Kim 50 để tẩy điểm kỹ năng free, giờ cộng lại từ đầu điểm kỹ năng: [ 300 tiềm năng, 60 kỹ năng ]
  Tiềm năng không đổi được và cũng không cần đổi.
  20 VDKP, 5 TVVN, 1 TVT, 2 TCTC, 2 THSN, 12 TTT (chừa vừa đúng 18 điểm để đó để mỗi cấp tăng 2 chiêu TCTC & THSN).

  Cấp 61 - 79: [ 90 tiềm năng, 18 kỹ năng ]

  7) SM 135 [CD 110 + 25], TP 175 [CD 150 + 25], NC 150 [CD 110 + 40]
  8) TCTC 20, THSN 20

  Cấp 79 - 90: [ 55 tiềm năng, 11 kỹ năng ]

  9) SM 165 [CD 135 + 30], TP 200 [CD 175 + 25]
  10) TCTC 30, TVT 2

  Cấp 90 - 100: [ 50 tiềm năng, 10 kỹ năng ]
  (Học được chiêu cấp 90 NKHN, hoặc đã học Bí Kíp lúc 8x cũng không ảnh hưởng đển cách cộng điểm tiềm năng & kỹ năng)

  11) SM 190 [CD 165 + 25], TP 205 [CD 200 + 5], NC 170 [CD 150 + 20]
  12) TTT 20 [CD 12 + 8], KPKP 1 (để PK), THMN 1 (để tăng lực tay)

  Cấp 100 - 110: [ 50 tiềm năng, 10 kỹ năng ]

  13) TP 225 [CD 205 + 20], NC 200 [CD 170 + 30]
  14) THMN 11 [CD 1 + 10] (tiếp tục tăng lực tay)

  Cấp 110 - 120: [ 50 tiềm năng, 10 kỹ năng ]

  15) SM 200 [CD 190 + 10], TP 265 [CD 225 + 40]
  16) THMN 18 [CD 11 + 7], TVVN 8 [CD 5 + 3] (lến 12x nên có ít nhất NLHT ~ 80%)

  Cấp 120 - 130: [ 50 tiềm năng, 10 kỹ năng ]

  17) SM 210 [CD 200 + 10], TP 305 [CD 265 + 40]
  18) THMN 20 [CD 18 + 2], KPKT 9 [CD 1 + 8]

  Cấp 130 - 141: [ 55 tiềm năng, 11 kỹ năng ]

  19) SM 240 [CD 210 + 30], NC 225 [CD 200 + 25]
  20) KPKT 20 [CD 9 + 11]

  Cấp 141 - 151: [ 50 tiềm năng, 10 kỹ năng ]

  21) SM 260 [CD 240 + 20], NC 255 [CD 225 + 30]
  22) TVVN 18 [CD 8 + 10] (càng tăng %NLHT thì càng cần nhiều mana hơn, nên cần thiết phải nên tăng NC)

  22) TVT 11 [CD 1 + 10
  (tui nghĩ tăng cho TVT sẽ có lợi hơn khi PK thay vì tăng vô TVVN. Cách này sẽ giảm đi gánh nặng cho cột mana, đồng thời tăng speed để lấy thế chủ động hơn khi PK.)

  Cấp > 151
  Khỏi nói nữa thì ai cũng biết ý tui muốn tăng thế nào rồi.

  Trả lời bởi shakuke12345
  ăm trước
  0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Game