| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Không ai giải giúp mình à? chán quá!

  Trả lời bởi vuduchieu
  ăm trước
  0 0
 • bài dài quá bạn à!
  Cậu tự tính xem giá thành sp 3, có lớn hơn so với giá bán (Doanh thu/số lượng bán) không, nếu có thì phải bỏ sp3

  Còn các câu dưới, có công thức rồi mà, bạn xem lại mà tính đi

  Trả lời bởi daigai
  ăm trước
  0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán