| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • Bạn nhấn chọn 1 hình bất kỳ, nhìn lên thanh công cụ, thấy nút Preview, bấm vào mũi tên kế nút Preview --> chọn Choose default program... --> bạn chọn Windows Photo Viewer --> nhớ bấm chọn checkbox Always use the selected program to open this kind of file --> nhấn OK là xong.

    Trả lời bởi tctuvan
    ăm trước
    0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm