| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • có thể bạn cài lỗi win hoặc bạn cài nhiều win trong các ổ nên nó xung đột file hệ thống, không nhận ra hệ điều hành nào là chủ.
    Bạn thử khắc phục bằng cách cài lại win đè lên ổ chứa hệ điều hành cũ ấy

    Trả lời bởi tctuvan
    ăm trước
    0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm