| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Lên cơ quan thuế báo cáo ngay

  2. Trường hợp mất hóa đơn VAT

  2.1. Điều 16, Khoản 2, Chương III, Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ Đối với hành vi làm mất, cho, bán hoá đơn:

  1. Phạt tiền 500.000 đồng đối với hành vi làm mất liên 2 của mỗi số hoá đơn chưa sử dụng.

  2. Phạt tiền 200.000 đồng đối với hành vi làm mất các liên khác và liên 2 của mỗi số hóa đơn đã sử dụng.

  Trả lời bởi bientapvien01
  ăm trước
  0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán