| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • Liên hệ với VTC rồi yêu cầu họ cấp lại tài khoản cho cậu. Nếu bạn đã cung cấp đủ và đúng các thông tin trước đây thì hoàn toàn có thể được cấp lại, kể cả hacker có đổi của cậu đi nữa
    Vì hệ thống có lưu trữ mà

    Trả lời bởi tctuvan
    ăm trước
    0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Giải trí