| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • Câu hỏi rất khó, Từ xa thì không thể dạy cậu được đâu. Tốt nhất phải nhờ 1 người đã từng cài rồi hướng dẫn 1 lần cho nhớ
    vì nó cũng có phần phức tạp, và còn có phần format ổ, nên tốt nhất phải cẩn thận

    Trả lời bởi bientapvien01
    ăm trước
    0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm