| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Chi phí của năm nào thì tính vào năm đó!
  Theo quy định tại thông tư 130 thì chi phí không liên quan tới hoạt động kinh doanh trong kỳ thì không được đưa vào chi phí hợp lý!

  Chi phí liên quan đến 2 năm tài chính thì bạn vẫn có thể khấu trừ thuế nếu còn trong thời hạn, và chỉ được đưa vào phí hợp lý những phần chi phí có liên quan tới năm nay trên hóa đơn đó!

  Trả lời bởi tctuvan
  ăm trước
  0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường