| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • Không thể do card âm thanh đâu. Chỉ có thể do card màn hình. Mà card màn hình bạn vừa cài xong có vấn đề gì đâu.

    Trả lời bởi bientapvien01
    ăm trước
    0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Game