| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Lấy cái này về
  http://www.nirsoft.net/utils/skypelogview.zip

  Tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng:
  http://www.nirsoft.net/utils/skype_log_view.html

  Logfile thường nằm ở
  C:\Documents and Settings\[Profile Name]\Application Data\Skype\[Skype User]
  C là ổ cài windows của bạn đó nhé
  vào C:\Documents and Settings\ rồi thử vào lần lượt các thư mục con nếu bạn không biết [Profile Name] của mình là gì

  Trả lời bởi bientapvien01
  ăm trước
  0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Công nghệ thông tin