| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • CGI là viết tắt của Common Gateway Interface. Bạn có thể hiểu đơn giản CGI là bộ thông dịch script cho các web server. Thông thường Web server chỉ có chức năng lắng nghe request ở cổng 80 và response lại nó.
    Để có chức năng thông dịch script (hay như các bạn hay nói đó là chạy các trang web động) thì phải cần tới cgi. Đầu tiên là Perl. Perl được dùng là CGI từ lâu đời nhất. Sau đó các ngôn ngữ khác như PHP,... được xây dựng trên nền Perl.

    Trả lời bởi tctuvan
    ăm trước
    0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Lập trình - Coding