| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • B. CÁCH LẬP BẢNG KÊ


  - Bảng kê được lập hàng tháng và ghi theo thứ tự thời gian, ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên BK. Trường hợp các chỉ tiêu trên BK không có căn cứ ghi (do HĐ không có ) thì trên BK không ghi bỏ trống.
  - Hoá đơn GTGT được lập trên Bảng kê 01-1/GTGT theo từng nhóm : không chịu thuế GTGT, thuế suất 0%, thuế suất 5% và thuế suất 10%
  -HĐ điều chỉnh tăng (giảm) số lượng, tăng (giảm ) giá và HĐ trả lại hàng của đơn vị mua hàng, hóa đơn bị thu hồi thì ghi dương hoặc âm DT chưa có thuế GTGT và số thuế GTGT trên BK . (ghi dấu (-))
  - HĐ GTGT bán ra bị hủy (do lập không đúng quy định hoặc ghi sai 1 số chỉ tiêu trên HĐ: tên, địa chỉ, MST người mua, …) được thay thế bằng HĐ mới: ghi âm hóa đơn bị huỷ, ghi dương hóa đơn mới.
  - Đối với HH, DV bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng như: điện, nước, DV bưu điện, DV khách sạn, ăn uống, vận chuyển hành khách, KD vàng bạc đá quý, ngọai tệ và bán lẻ HH, DV tiêu dùng khác thì được kê khai tổng hợp DS bán lẻ, không phải kê khai theo từng HĐ.

  Trả lời bởi bientapvien01
  ăm trước
  1 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán