| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Thuê đại diện pháp luật

  Trong Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty sau khi thuê người đại diện pháp luật

  Tham khảo http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/data/news/2003/7/359/thaydoi_nguoi_DDPL.htm

  Trả lời bởi tctuvan
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường