| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Chúc mừng em, học giỏi ghê.
  Có 1 ý tưởng là: em hãy tổ chức 1 bữa khao vài người bạn thân, nhớ mời bạn ấy đi đó. Lúc đó muốn lơ cũng không được, tiện thể làm thân luôn

  Trả lời bởi dailymotion
  ăm trước
  0 0
 • Tán thành ý kiến trên

  Trả lời bởi tctuvan
  ăm trước
  0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Tâm lý, tình yêu