| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
  NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

  (Theo Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

  1. Thông báo người thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty ( theo mẫu) có chữ ký của:

  - Chủ tịch Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên), người đại diện theo pháp luật cũ và mới

  - Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần), người đại diện theo pháp luật cũ và mới.

  - Chủ sở hữu hoặc Chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ sở hữu), người đại diện theo pháp luật cũ và mới.

  - Chủ sở hữu hoặc Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên ( đối với công ty TNHH một thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu)

  2. Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của:

  - Hội đồng thành viên ( đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);

  - Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên);

  - Đại hội đồng cổ đông ( đối với công ty cổ phần);

  - Các thành viên hợp danh ( đối với công ty hợp danh)

  3. Biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của:

  - Hội đồng thành viên ( đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);

  - Đại hội đồng cổ đông ( đối với công ty cổ phần);

  - Các thành viên hợp danh ( đối với công ty hợp danh)

  4. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật mới:

  - Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.

  - Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.

  - Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp

  5. Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

  Lưu ý: Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty

  - Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ (trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty)

  - Thời hạn hẹn cấp Giấy CN ĐKKD là 07 ngày làm việc

  Trả lời bởi khongtu
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường