| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Bài kiểm tra gì dễ thế thôi hả bạn :)

  + Tiêu thức số lượng : là những tiêu thức biểu hiện trực tiếp bằng các con số.VD:tuổi,chiều cao,trọng lượng của con người , năng suất lđ của công nhân . Nói tóm lại là đong đếm được

  - Tiêu thức thuộc tính(phi lượng hóa) không biểu hiện trực tiếp ra thành những con số mà nó chỉ biểu hiện loại hình hoặc tính chất của các đơn vị tổng thể.VD:giới tính,nghề nghiệp,tình trạng hôn nhân,tính cách...

  Giống nhau là đều là những đặc điểm của những đối tượng cần nghiên cứu.

  Trả lời bởi tctuvan
  ăm trước
  0 0
 • Tùy từng đối tưởng, từng trường hợp mà người ta dùng tiêu thức. Ví dụ cùng nghiên cứu Dân thành phố HN. Nhưng khi nghiên cứu tỉ lệ Người Thất nghiệp thì người ta căn cứ theo nhóm tuổi. Nhưng Hôi phụ nữ nghiên cứu tỉ lệ thất nghiệp thì họ lại sử dụng tiêu thức ,Giới tính. Linh hoạt, miễn là đạt mục đích

  Trả lời bởi boygj
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Giúp Giải bài tập