| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • được mà. Nhưng vơi điều kiện là bằng trung cấp của bạn là Trung cấp chuyên nghiệp, chứ ko phải trung cấp nghề.
  Có nhiều trường cho liên thông từ trung cấp lên Cao đẳng, còn có trường cho liên thông lên Đại học nữa cơ.
  http://www.laodong.com.vn/Home/Cac-truong-cao-dang-dao-tao-lien-thong-tu-trung-cap-chuyen-nghiep-len-cao-dang/20075/35164.laodong

  http://www.fit-hui.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=93

  http://www.hou.edu.vn/Chitiet/tabid/1302/ArticleID/104845/tid/10402/language/vi-VN/Default.aspx

  Trả lời bởi khongtu
  ăm trước
  0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Đại học, Cao đẳng