| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Nếu dùng tiếng anh
  Thì bạn vào Tools >> Add-on >> TÌm đến cái babylon rồi unistall
  Tiếng Việt
  thì vào Công cụ >> Mở rộng... >> TÌm đến babylon rồi gỡ bỏ

  Trả lời bởi tctuvan
  ăm trước
  0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm