| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • Bạn vào Start >> control panel >> Mouse
    >> Chọn Poiters >> Chọn scheme đúng như hình bạn muốn rồi OK là xong

    Trả lời bởi bientapvien01
    ăm trước
    0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Giải trí