| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Lấy thanh công cụ tức là Hiện lại thanh công cụ hả bạn

  bạn vào View >> Toolbar rồi chọn cái bar bạn muốn hiện

  Trả lời bởi bientapvien01
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm