| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • Câu trả lời được chấp nhận

    Do cá nhân ,tập đoàn, hoặc tổ chức nào đó gây ra làm ảnh hưởng đến quyền lợi về mặt kinh tế tác động đến xã hội gọi đó là thiệt hại xã hội .

    Trả lời bởi trang_su
    ăm trước
    0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán