| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • cần chứ

  nhưg mà hàng ít giá trị wá không cần hóa đơn đỏ

  Trả lời bởi cuchuoi_k15a2
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Hóa đơn đỏ do BTC phát hành chỉ có giá trị trong nước.

  Vậy bạn mua hàng của người trong nước thì phải có hóa đơn đỏ. Bán hàng trong nước hay xuất khẩu dù họ có lấy hay không cũng phải viết hóa đơn.

  Qua hóa đơn để NN xác định doanh thu của bạn và xác định được thuế.

  Nhập khẩu thì lấy đâu ra HĐ mẫu 01 GTKT-3LL mà có HĐ của người bán nước ngoài gọi là Invoice

  Nếu hàng hóa có giá trị lớn mua trong nước theo quy định phải có HĐ mà bạn không lấy thì sẽ được coi là lậu, sẽ bị phạt hoặc tịch thu.

  Trả lời bởi baby.mummum
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán