| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Vẫn được tính vào chi phí hợp lý bạn nhé!

  Trả lời bởi ooh_happyday
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  + Tiền lương tiền công dù chưa đăng ký nộp BHXH vẫn được hạch toán chi phí hợp lý (có hợp đồng lao động, Bảng lương...)

  + Riêng chi phí về BHXH: nếu bạn có trích BHXH cho lao động mà chưa nộp thì khoản BHXH này không được chấp nhận là chi phí hợp lý (chỉ chấp nhận số BHXH thực nộp mà thôi.) Hi!


  Nguồn:

  Luật thuế TNDN và các VB HD

  Trả lời bởi c0ngtu_maichoi_id18online
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán