| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • thuế GTGT là thuế đánh theo giá mua TS nên Thuế trước bạ ko tính vào thuế GTGT.

  Thuế trước bạ sẽ hạch toán vào chi phí sử dụng TSCĐ đó và đc phân bổ vào chi phí trong kỳ hoạt động.

  Chúc bạn thành công nha

  Trả lời bởi Hugh
  ăm trước
  0 0
 • Thuế GTGT đánh vào giao dịch. Sau khi xong giao dịch thì tài sản mới về tay mình để đi đăng ký. Khi đi đăng ký mới phải nộp phí trước bạ. Thế thì làm sao thuế GTGT lại tính trên cả phí trước bạ được?

  Trả lời bởi Heort
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Thuế GTGT được tính và ghi ngay trên hóa đơn khi bạn mua TSCĐ, còn Phí trước bạ như bạn nói thì được tính theo tỷ lệ trên giá trị TSCĐ khi bạn làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu TSCĐ đó.

  Như thế tính thuế GTGT không bao gồm phí trước bạ đâu nha. Thân ái!

  Trả lời bởi ha_be
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán