| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • mình nghĩ đơn giản như thế này : lệ phí khác ở chỗ là phí này có lệ trước rồi hoặc sẵn có rồi. như vậy phí bao gồm cả lệ phí và những phí không có lệ.

  Trả lời bởi Wmffre
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Le phi: khoan thu cua Nha nuoc, to chuc, hoi doan...doi voi viec phat sinh mot cong viec mang tinh phuc vu hoac cung ung danh cho cong dan hoac thanh vien.

  Phi: khoan thu doi voi moi cong viec phat sinh tu nhu cau cua moi nguoi, co lien quan den viec tai san xuat hoac tai bo tri. Phi dong nghia voi viec dong gop va khong phai la nghia vu!

  Trả lời bởi vu_thu_tphd
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán