| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Hì..hì..bạn phải lập biên bản hủy có sự chứng kiến của Cơ quan chủ quản như Cục (hay Chi cục) thuế, Sở Tài chính. của nơi bạn làm việc đó ..

  Chúc bạn vui. Chào thân ái !

  Trả lời bởi a_male_want_see_girl_stark_nude
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Bó tay!

  Hiii..mếu như mèo cho xem(!)

  Tuy nhiên bạn có thể kiến nghị với cơ quan chủ quản xin ý kiến lập biên bản hủy bỏ với nguyên nhân "thiên tai-địch họa".

  Lưu ý chớ có dại mà tự xử nha!

  Trả lời bởi boo_xig
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán