| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Chào bạn !

  Đây là 2 loại Thuế hoàn toàn khác nhau nên đối tượng chụi thuế của chúng cũng hoàn toàn khác nhau. Ở thuế TNDN là DN thì ở Thuế GTGT lại là những người sử dụng làng hóa,dịch vụ.

  - Thuế TNDN đánh vào Lãi suất của DN chứ không đánh vào Doanh Thu,nó được tính như sau: Số tiền thuế phải nộp = Doanh thu - Chi phí hoạt động của DN x Thuế suất (Nhiều loại thuế suất:1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật thuế TNDN

  Khoản 2. Điều 13 - Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quí hiếm khác từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

  Còn thuế GTGT là Thuế đánh vào hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng,doanh nghiêp chỉ là người đi nộp thuế hộ nhà nước,người chụi thuế ở đây là những người sử dụng những SP , DV của DN.

  Cách tính thuế như sau : Giá hàng hóa ,Dịch vụ x Thuế suất(Có 3 mức thuế suất là 0%,5% và 10%) .Kết quả chính là số tiền phải nộp

  Chúc bạn Hiểu rõ hơn vấn đề

  Rất vui vì có thể giúp gì đó cho bạn.


  Nguồn:

  Luật Thuế TNDN 2009

  Luật Thuế GTGT 2003 sửa đổi bổ sung 2007

  Trả lời bởi MacKinnon
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán