| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Trước tiên bạn phải xác định được thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của một người là các khoản thu nhập mà đối tượng nộp thuế nhận được từ đơn vị trả thu nhập dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

  Xác định thu nhập tính thuế bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc, các khoản giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học(nếu có)

  Số thuế phải nộp = thu nhập tính thuế x mức thuế suất tương ứng

  Bạn có thể tham khảo tài liệu tại thông tư số 85/BTC hoặc hiện nay có thông tư mới số 20/2010/BTC

  hai thông tư đó hướng dẫn rất cụ thế

  Trả lời bởi heo_con3913
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  bạn kê khai theo quý hay theo năm? hiện tại đang là hết quý 1 thôi! chỉ cần tính số lương bạn trả cho nhân công trong kỳ chính xác thôi mà

  có bảng lương rồi thì từ bảng lương mà cộng vào.

  tìm them thông tư về thuế TNCN mà đọc.

  Trả lời bởi peconpe_chuaduociu
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán