| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • hoan thue GTGT la tranh danh thue 2 lan tren 1 san pham hay dich vu( tranh danh thue trung)

  Trả lời bởi baby_thichtudo
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của HH, DV trong quá trình từ SXKD, lưu thông và tới tiêu dùng.

  Đối tượng chịu thuế GTGT là người tiêu dùng cuối cùng.

  Ví dụ: Cty A mua nguyên liệu trị giá 1.100.000đ đã gồm thuế GTGT 10%. Lúc này Cty A là đối tượng chịu thuế và nộp thuế 100.000đ.

  Cty A SX số NL này ra được số SP bán cho Người tiêu dùng X với giá 2.200.000đ đã gồm thuế GTGT 10%. Lúc này X là dối tượng chịu thuế và chịu 200.000đ. Cty A là đối tượng nộp thuế nên đã thu thuế từ X theo giá bán luôn và bây giừo phải thực hiện việc nộp cho Nhà nước như sau.

  Đầu ra-Đầu vào=Số phải nộp

  200.000đ-100.000đ=100.000đ VAT phải nộp.

  Giá trị nguyên liệu: 1.000.000đ

  Giá trị sản phẩm: 2.000.000đ

  Giá trị tăng thêm: 1.000.000đ

  VAT phải nộp = 10%(giá trị tăng thêm)=10%x1.000.000đ=100.000đ

  Vậy.

  - Nhà nước chỉ thu thuế trên phần tăng thêm.

  - X là người chịu thuế, A không phải chịu vì bỏ ra 100.000 trước đó đã được khấu trừ còn 100.000đ là do X nộp 200.000đ.

  - Nếu X đưa sản phẩm vào SXKD thì khi bán ra X lại được khấu trừ 200.000đ này.

  Như vậy. Việc được khấu trừ thuế GTGT là tránh để tính trùng thuế.

  Khi nào gọi là hoàn thuế GTGT.

  Khi: Cty A có 3 tháng liên tiếp số thuế GTGT âm thì được hoàn.

  Ví dụ trên: Cty A SX số nguyên liệu trên ra và bán SP như sau.

  - Tháng thứ nhất bán được: 110.000đ gồm thuế 10.000đ

  VAT phải nộp = 10.000đ-100.000đ=-90.000đ

  - T thứ hai bán được 220.000đ gồm thuế 20.000đ

  VAT phải nộp = -90.000đ+20.000đ-0đ=-70.000đ

  - Tháng tiếp theo bán được 550.000đ gồm VAT 50.000đ

  VAT phải nộp = -70.000đ+50.000đ-0=-20.000đ.

  Vậy Cty A có âm VAT 3 tháng liên tiếp và Nhà nước sẽ hoàn lại cho Cty A 20.000đ.

  Và việc hoàn thuế GTGT có ý nghĩ là Nhà nước không chiếm dụng vốn của DN, Hỗ trợ cho DN khi việc bán hàng khó khăn.

  Trả lời bởi cuchuoi_k15a2
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán