| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Hóa đơn về bản chất là một cái chứng nhận của người bán sản phẩm dịch vụ cho người mua, trong đó mang những thông tin về các yếu tố bắt buộc sau:

  1/ Sản phẩm phải được người bán cam kết là hợp pháp ( nghĩa là được thực hiện trong môi trường kinh doanh hợp pháp, được báo rõ về nguồn gốc xuất xứ, được bảo đảm bằng chất lượng theo một tiêu chuẩn nào đó của nhà sản xuất và lưu thông trong một quốc gia hợp pháp và được thừa nhận bởi luật pháp của nhà nước nơi có cơ sở sản xuất đặt xí nghiệp sản xuất ra sản phẩm và được lưu thông một cách hợp pháp theo đúng các thông lệ quốc tế va quy chuẩn quốc gia.

  Như vậy những thông tin trong hóa đơn mà bên bán xuất cho bên mua là:

  1- Thông tin của sản phẩm (C/O)

  2- Thông tin của người bán ( tức là nhà phân phối, hoặc nhà đại lý lưu thông hoặc chính nhà SX đến thẳng người tiêu dùng: Như B to C, hay B2B, C2C...

  3- Các ký hiệu (mã mật) CODE của nhà phân phối, tức là người xuất bán, để nhận biết là duy nhất, có thể kiểm tra lại thông qua hệ thống hoặc qua các biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành.

  4- Các thông tin về giá trị thực của hàng hóa, và tỷ lệ thuế phải nộp của người tiêu dùng B2C hay B2B, hoặc của người mua hàng.

  5- Các điều kiện bảo mật của người bán, các cam kết pháp lý cho sản phẩm và tính minh bạch cho các quá trình hậu mãi, do nhà sản xuất hay nhà phân phối phải rõ ràng.

  6- Các thiết kế về hóa đơn tự in, phải thống nhất và phải có thông báo tới cơ quan quản lý các mẫu duy nhất về sở hữu công nghiệp của DN bạn đang hoạt động. Điều này còn phải được chấp nhận của cơ quan thuế, hay cơ quan có thẩm quyền của nhà nước VN, điều này rất quan trọng vì việc trùng nhau về mẫu mã rất dễ gây khó khăn cho cơ quan quản lý và người tiêu dùng để phân biệt mà ngược lại có thể gây thêm rắc rối đến sự tranh chấp kiện tụng khi sản phẩm bị trùng về giấy bảo đảm (chính là chứng thư cho sản phẩm trong quá trình lưu thông và sử dụng)

  7- Tự in hóa đơn là một cách làm giảm thời gian giao dịch không sinh lợi trong thực hiện các thủ tục hành chính, và cũng giảm chi phí cho DN, nhưng điều này cúng nâng cao tính trách nhiệm và tính chấp hành pháp luật của Dn,đây cho thấy tính thắt chặt trong quản lý của các cơ quan quản lý càng cao kể cả những cơ quan tư pháp và xét xử, nếu cố tình vi phạm thì sự xử phạt với chế tài rất nặng và khắt khe, không nương tay.

  8- Khi định in hóa đơn phải cố gắng thiết kế đẹp và đặc trưng để quảng bá hình ảnh của DN và thương hiệu của mình/

  chúc bạn thành công

  Trả lời bởi heo_con3913
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Chào bạn,

  Ngày 20/5/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2011 thay thế Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2011, “Hóa đơn do các Cục Thuế đặt in được cấp cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng. (Điều 10, Mục (2) và (3)) .

  Như vậy, điểm mấu chốt của N.Đ 51 là kể từ ngày 1/1/2011, tất cả các doanh nghiệp đều phải tự in và quản lý hóa đơn VAT của mình.

  Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin hoặc tìm đọc N.Đ này trên 1 số website chính thức của chính phủ:


  Nguồn:

  http://www.webketoan.vn/news/index.php?module=news&function=detail&cat_id=46&id=775

  http://nhipsongso.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=392676&ChannelID=11

  http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=578,1&_dad=portal&_schema=PORTAL&doctype=4

  http://dantri.com.vn/c76/s76-411909/doanh-nghiep-chuan-bi-tu-in-hoa-don.htm

  http://www.luatgiapham.com/phap-luat/luat-kinh-doanh/3778-nghi-dinh-so-512010ndcp-ngay-14052010.html

  Trả lời bởi long_pham982
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán