| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Bạn lập 1 biên bản hủy hóa đơn có ký xác nhận của bên Cty bạn và bên Cty mà ko nhận hàng của bạn là ok, biên bản hủy hóa đơn dán kèm vô HĐ bị hủy và kẹp luôn vô quyển HĐ đó. Nôi dung cái biên bản tôi ko nhớ rõ lắm, đại loại là bạn có nêu rõ lý do phải hủy hóa đơn trong đó. Nếu chịu khó bạn chạy qua bên chi cục thuế hỏi họ rồi họ hướng dẫn cách viết cái biên bản đó

  Trả lời bởi huy_da_phan_22101987
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Theo nguyên tắc thì hóa đơn viết khi hàng đã giao, khi có biên bản giao nhận hàng, vậy Viết HĐ và xé rồi chỉ được hủy, bỏ khi hóa đơn viết sai về nội dung nào đó như tên, mã số thuế, đơn giá, khối lượng... và trường hợp này lập biên bản hủy bỏ hai bên ký tá và phải nêu rõ nguyên nhân hủy bỏ, nêu rõ hóa đơn bỏ và nêu rõ hóa đơn cấp lại.

  Còn trường hợp của bạn theo đúng nguyên tắc là phải làm thủ tục hàng bán bị trả lại, nghĩa là vẫn phải làm biên bản giao nhận và sau đó bên mua lại lập BBGN và xuất lại hóa đơn cho bên bạn.

  Còn nếu bên mua không chịu làm thủ tục hàng bán trả lại cho bạn thì bạn phải lập BB hủy, bỏ HĐ, và nêu lý do rằng địa điểm giao hàng ở xa nên phải viết hoá đơn trước để mang đến địa điểm giao hàng và kí biên bản giao hàng nhưng khi đến để giao hàng thì bên mua không nhận hàng vì lý do hàng kém... và hóa đơn phải hủy bỏ. Vậy nên hóa đơn mới viết và xé ra.

  Thuế và kiểm toán nó bắt chặt chẽ lắm đó, hãy xử lý ngay bây giờ để kẻo sau nó hoạnh hoẹ.

  Trả lời bởi becauseiamstupidd
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán