| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Hiện tại thuế VAT có các mức: 0%, 5% và 10%. Còn việc bạn muốn biết cụ thể hàng hóa tiêu dùng nào, có thuế suất bao nhiêu thì bạn phảo tra trong bảng quy định. Vì bảng này rất dài nên nếu bạn muốn biết hãy gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ email cho bạn.

  Trả lời bởi chauthuy_truong
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Thuế suất VAT hiện nay có 3 mức : 0%, 5% và 10% theo TT32/2007-BTC ngày 9/4/2007 .

  Trả lời bởi giotdang_kcd
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán