| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  1- Theo quy định về Hóa đơn hiện hành thì với nội dung bạn nêu trên dây không bắt buộc bạn phải "xuất hóa đơn từng lần bán"; Tuy vậy bạn cần lưu ý:

  + Trường hợp bên mua hàng yêu cầu bạn xuất hóa đơn (dù bạn chỉ bán dưới 200.000đ) thì bạn vẫn phải xuất hóa đơn cho KH. Nếu không xuất HĐ, KH có quyền khiếu nại bạn về hành vi "bán hàng không lập hóa đơn".

  2- Tuy không xuất hóa đơn từng lần bán như trên; nhưng quy định bắt buộc cuối mỗi ngày (nếu trong ngày đó có bán hàng) bạn phải lập một hóa đơn chung: Nội dung trong HĐ này ghi: "bán lẻ trong ngày không lập hóa đơn) bạn ghi số lựong chai nước đã bán; đơn giá và thành tiền (giá chưa thuế); sau đó tính thuế GTGT và tổng công giá thanh toán. (trong trường hợp của bạn không cần phải lậph Bảng kê chi tiết các lần bán kèm theo hóa đơn vì cùng một loại hàng và giá trị rất nhỏ).

  Hóa đơn bán lẻ này bạn không được xé liên 2 ra khỏi cùi và bảo quản cẩn thận để tránh thất lạc sẽ bị xử phạt bồi hoàn về mất hóa đơn.

  Hi!


  Nguồn:

  CĐ- HĐ-BTC

  Trả lời bởi mua_xuan991
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán