| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Mình là bên bán hàng thì phải ghi hóa đơn bán hàng , điều kiện bảo hành , thời gian bảo hành cho sản phẩm mà mình đã bán . Trường hợp khi khách hàng trả lại sản phẩm đã mua thì phải xuất trình hóa đơn mua hàng , phiếu bảo hành sản phẩm . Khi đó bạn phải kiểm tra lại sản phẩm xem còn đủ điều kiện bảo hành không

  Trả lời bởi keO_princess
  ăm trước
  0 0
 • Hi TH!

  Trường hợp trả hàng trong tháng thì phải làm biên bản nêu lý do trả hàng và bên bán lấy lại HĐ đỏ lưu vào gốc hóa đơn và tháng đó báo cáo hóa đơn bị hủy do sai giá, sl..., lý do trả lại hàng.

  Trường hợp qua tháng sau bên mua mới trả lại hàng thì buộc phải bên mua xuất HĐ trả hàng và cũng kèm biên bản nêu lý do trả , mặc dù bên mua không kinh doanh mặc hàng đó (Vì buộc phải xuất trả), dể bên bán có cơ sở chứng từ nhập lại hàng và hạch toán hàng trả lại!

  Chào !

  Trả lời bởi [email protected]
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Thông tư 32/2007 ngày 09/04/2007 của Bộ Tài Chính quy định:

  " Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai.

  Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.

  Trường hợp người bán đã xuất hàng và lập hoá đơn, người mua chưa nhận hàng nhưng phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải hoàn trả lại toàn bộ hàng hoá, hoặc một phần hàng hóa, khi trả lại hàng bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị chưa có thuế GTGT, tiền thuế GTGT lý do trả hàng theo hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn) đồng thời kèm theo hoá đơn để gửi trả bên bán để bên bán lập lại hóa đơn GTGT cho số lượng hàng hóa đã nhận và làm căn cứ bên bán điều chỉnh doanh số và thuế GTGT đầu ra".

  Em có thể đọc kỹ quy định của Thông tư 32/2007 và áp dụng.

  Trả lời bởi anacondas272
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán