| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Liên 1: Màu tím, lưu tại quyển hóa đơn, kế toán giữ làm căn cứ ghi sổ;

  Liên 2: Màu đỏ, giao cho khách hàng;

  Liên 3: Màu xanh, luân chuyển trong đơn vị để xuất kho hàng hóa để thủ kho ghi vào thẻ kho để hạch toán nghiệp vụ bán hàng và làm căn cứ theo dõi công nợ với khách hàng.

  Vậy sao liên 1 và liên 3 lại ở công ty khách hàng của bạn?

  Trả lời bởi ha_be
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán