| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • Câu trả lời được chấp nhận

    Theo mình mã số chính là mã số thuế của công ty mà bạn muốn kê khai thuế

    Trả lời bởi mua_xuan991
    ăm trước
    0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán