| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Tự sướng hả chú tuấn....

  Trả lời bởi dung2420
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Công ty nhà nước được tổ chức quản lý theo mô hình có hoặc không có Hội đồng quản trị. Các tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập sau đây có Hội đồng quản trị:

  a) Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập;

  b) Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;

  c) Công ty nhà nước độc lập có quy mô vốn lớn giữ quyền chi phối doanh nghiệp khác.

  Trả lời bởi khoanhkhacthoigian_ch
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Việc làm