| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • bắt đầu từ một khóa học về giám đốc điều hành.

  bạn sẽ biết mình cần làm gì.

  quan trọng là phải có tố chất quản lý và điều hành, kiến thức tổng hợp là rất quan trọng.

  chúc thành công

  thân.

  Trả lời bởi vobangtram_tramsieudep
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Hiểu biết tổng quát về cơ khí, về nghiệp vụ đào tạo, và trên hết khả năng quản trị kinh doanh.

  Trả lời bởi peogar_oba
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Việc làm