| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • Câu trả lời được chấp nhận

    Thì bạn nên chuẩn bị từ sớm đi, học thêm các kỹ năng cần thiết nè, trao dồi thêm tiếng Anh, tranh thủ tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn. Và quan trong nhất là phải xác định định mình sẽ làm gì trong tương lai

    Trả lời bởi Baothghalach
    ăm trước
    0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Việc làm