| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • Câu trả lời được chấp nhận

    Khái niệm "lãi suất thả nổi" là do mỗi NH định nghĩa riêng, bạn ah!

    Trả lời bởi davidneilbui8488
    ăm trước
    0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Đầu tư