| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Dù tiết kiệm bằng vàng hay đôla Mỹ vẫn hơn Việt Nam đồng bạn à...

  Trả lời bởi tuananh_1807_c8
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Nên tiết kiệm bằng vàng

  Trả lời bởi kiki_coco02
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Đầu tư